Til lærerne

Vejledning til lærer forud for besøg på Naturskolen i Viborg Kommune

Bestil naturskolen i god tid – vi er ofte booked ret hårdt i højsæsonen april – juni og august - oktober, så det er en god ide at kontakte os så tidligt som muligt.
Mange aktiviteter kan fint foregå i vinterhalvåret, hvor vi ofte kan bookes fra dag til dag.

Booking laver du på skemaet her på hjemmesiden.

Du får altid en skriftlig bekræftelse på vores aftale.

Valg af aktivitet
Det bedste udbytte af et besøg får I, hvis I vælger et emne, som eleverne har arbejdet med eller skal i gang med.

Nogle aktiviteter er gode som appetitvækker for et emne. F.eks. er en fugletur en god opstart på et emne om fugle, mens f.eks. Astrid Lindgren-temaet kræver at eleverne har et vist kendskab til Astrid Lindgrens forfatterskab.
 
Hvis du er i tvivl om, hvor i forløbet et besøg på naturskolen vil passe bedst ind, er du velkommen til at ringe til os på naturskolens telefon 86 63 85 00 eller sende en mail til viw@viborg.dk.

Hvis vi ikke er ved telefonen, kan du lægge dit telefonnr. og et tidspunkt, hvor vi kan ringe tilbage.

Forbered eleverne på, at vi skal være ude hele dagen, så de har tøj på til det. Særligt om efteråret kan græsset være ret vådt hele formiddagen!

Vi plejer at holde en madpakkepause midt på formiddagen. Hvis I har særlige ønsker til, hvornår pauserne ligger, må I meget gerne sige til.

Ændringer af aftaler:
Hvis du er nødt til at ændre ankomst eller afrejsetidspunkt i forhold til det, der står på bekræftelsen, må du meget gerne give os besked, så vi kan rette os ind efter den nye tidsramme, og sikre at vi får de vigtigste oplevelser med.

Din rolle som lærer:
Vores erfaring er, at klassen får mest ud af besøget, når læreren påtager sig følgende opgaver under besøget:

  • Spil aktivt med – det smitter af på eleverne, at du som lærer engagerer dig i aktiviteterne.
  • Saml ideer med hjem til det videre arbejde i klassen – oplevelserne på naturskolen kan bruges som ophæng for den videre undervisning i klassen eller måske som inspiration til en skriftlig opgave eller lignende.
  • Stil de gode spørgsmål – hjælp med at sikre at vi kommer omkring de ting, som I måske hjemmefra har planlagt at spørge os naturvejledere om.
  • Vær med til at skabe en god stemning – for os naturvejledere er det afgørende at have en god og direkte kontakt med eleverne, men du kender eleverne bedst og ved, om der er behov for at lægge en dæmper på nogen, og måske give andre lidt hjælp for at følge med i hvad der foregår.

Naturskolens har en regel om, at der ikke må skældes ud på naturskolen – hvilket også meget sjældent er nødvendigt!

Vi glæder os til i fællesskab at skabe en god dag på naturskolen!

Sidst opdateret: 15.02.2017