Værdigrundlag

Værdigrundlag for Naturskolen i Viborg Kommune
5. maj 2008

1. Naturskolen er til for brugerne
1.1. Naturskolens tilbud udvikles hele tiden i forhold til brugernes efterspørgsel.

2. Naturskolen skal være en aktiv medspiller i Viborg Kommune.
2.1. Vi deltager så vidt muligt i alle relevante fællesprojekter – sommerferieaktiviteter, arbejdsgrupper m.v.
2.2. Vi samarbejder gerne på tværs af forvaltninger.

3. Flest mulige gæster skal have den bedst mulige oplevelse.
3.1. Vi forsøger at tilpasse vores kapacitet så den dækker efterspørgslen.
3.2. Vi laver en løbende evaluering af vores tilbud med henblik på at forbedre kvaliteten.
3.3. Kvantitet i form af mange gæster bør ikke gå ud over kvaliteten.
3.4. Oplevelserne på naturskolen skal være autentiske, aktiverende og øjenåbnende.
3.5. Der må ikke skældes ud på naturskolen.
3.6. Formidlingen på naturskolen tager udgangspunkt i principperne for god naturvejledning.
3.7. Undervisning, der ligeså godt kan foregå på skolerne, hører ikke hjemme på naturskolen.

4. Alle ansatte på naturskolen skal hver dag glæde sig til at komme på arbejde.
4.1. Stemningen på naturskolen skal være munter og opmuntrende.
4.2. Alle ansatte skal have mulighed for selvstændigt at disponere deres del af arbejdet.
4.3. Den enkelte ansatte disponerer i videst mulig udstrækning selv sin arbejdstid, således at man indenfor et år overholder årsnormen.
4.4. Naturskolen tilbyder praktikpladser, i det omfang vi skønner at både praktikanterne og naturskolen får et god udbytte af det.

5. Naturskolens faciliteter skal løbende gøres mere attraktive for vores gæster.
5.1. Lokalerne skal være indbydende og praktiske at bruge.
5.2. Grejet skal være af god kvalitet, vel vedligeholdt og tilstede i tilstrækkelig mængde.
5.3. Vi bruger fortrinsvis grej, som gæsterne kender fra deres dagligdag. Meget specialiseret grej vil være en undtagelse på naturskolen.
5.4. Udenomsarealer skal være indbydende og inspirerende at færdes i.

6. Naturskolen skal være åbne overfor omverdenen.
6.1. Vi er som udgangspunkt altid åbne over for nye ideer og samarbejdsrelationer.
6.2. Vi forsøger at være gode naboer overalt, hvor vi færdes.
6.3. I forhold til Skov- og Naturstyrelsen forsøger vi på alle relevante områder at være aktive medspillere.
6.4. Vi bruger enhver relevant lejlighed til at markedsføre naturskolen i offentligheden. 

7. Naturskolen tager hensyn til miljøet.
7.1. Vi forsøger at minimere energi- og ressourceforbrug.
7.2. Vi sorterer al affald med henblik på størst mulig genbrug.
7.3. Vores aktiviteter i naturen efterlader så få spor som muligt.

8. Naturskolen skal være en økonomisk sund virksomhed.
8.1. Vi vælger om muligt altid løsninger, der på langt sigt er de økonomisk mest fordelagtige.
8.2. Vi er åbne overfor at skaffe ekstern finansiering af oplagte projekter.

Sidst opdateret: 01.04.2014