Michael Winther

Naturvejleder

Uddannet pædagog.

Tillægsuddannelse: liniefaget biologi på lærerseminariet.

Interesseområder:

  • 0-6 års området generelt
  • Leg i naturen
  • Krop og bevægelse
  • Fugle og insekter
  • Formidling af biodiversitet
  • Dyrehold i daginstitutioner

Børn i skov

Børn ved bord

 

Sidst opdateret: 31.03.2016