Byggeriet ved Hald

Byggeri på hald
Der graves og bygges ved Hald

Der bygges nyt og renoveres gammelt ved Hald

Som led i projektet De Fem Halder bliver der for øjeblikket anlagt både ny vej, toiletter og parkeringsplads i området omkring Hald Hovedgård og Naturskolen i Viborg Kommune. På trods af de mange maskiner og bunker med jord, er gæster stadig velkommen ved Hald og på Naturskolen, som besøges af skoleklasser fra kommunen hele efteråret.

Mens anlægsarbejdet pågår skal parkering ske på den nordlige side af Hald Hovedgård, ligesom at Ravnsbjergvej er lukket for gennemkørsel ved Hald Hovedgård frem til slutningen af oktober 2018.

Man kan følge arbejdet på De Fem Halders hjemmeside og læse med i dagspressen hos f.eks. Viborg Stifts Folkeblad.