For de 0 - 6 årige

Tag en naturvejleder med ud i naturen!

Har I udgifter til bustransport, kan I søge tilskud fra Befordringspuljen. Se link andet sted.

 

Børn skal have gode oplevelser i naturen fra de er helt små.

Når vi er ude i naturen, undersøger og oplever børnene sammen – og hver især bidrager de til opgaveløsninger med det de er gode til.

Naturen giver børnene mulighed for at udvikle deres sociale færdigheder – og for at se hinanden fra nye sider.

Børn lærer lettere, hvis de arbejder med konkrete opgaver ude i virkeligheden.

På ture med en naturvejleder fra Naturskolen, udforsker og erfarer de gennem aktiviteter i naturen.

Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen.

Naturens positive påvirkning kan starte tidligt.

Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første leveår, og det lille barn har stor gavn af de stimuli naturen kan give.

Ingen indendørs redskaber kan erstatte naturens sanseoplevelser og motoriske udfordringer.

 

Sidst opdateret: 02.01.2018